دریافت(بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانونمداري دانش آموزان شهرستان لاهیجان)

دانلود مقاله این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب : Word تعداد صفحات: 28 توضیحات: بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانونمداری دانش آموزان شهرستان لاهیجان دانش آموزان نیروهاي فعال جامعه محسودانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانونمداري دانش آموزان شهرستان لاهیجان,قانون‌مداري,هوش اخلاقی,هوش هیجانی|50020722|cma35012592|سی ام
هم اکنون فایل با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانونمداري دانش آموزان شهرستان لاهیجان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود مقاله


این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد


قالب: Word


تعداد صفحات: 28


توضیحات:

بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانون‌مداری دانش آموزان شهرستان لاهیجان


دانش آموزان نیروهاي فعال جامعه محسوب می‌شوند؛ از آنجا که سرنوشت آینده کشور در دست آنان خواهد بود، بنابراین لازم است این افراد مسئول و متعهد تربیت شوند تا جامعه را به سوي اهداف متعالی، هدایت نمایند. این تحقیق، با هدف بررسی و تعیین میزان قانون‌مداری و رابطه آن با هوش اخلاقی و هوش هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان لاهیجان، در سال 1392 انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه­گیري خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تعداد 200 نفر نمونه انتخاب شدند، با پرسشنامه‌های هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانون‌مداري، داده‌ها جمع‌آوری شدند. نتایج نشان داد که میزان قانون‌مداری کلی در دانش آموزان در حد زیاد و خیلی زیاد (84%)، هوش اخلاقی (5/94%) و هوش هیجانی (5/74%) بودند، کلیه متغیرهاي مورد بررسی در سطح کاملاً مطلوب بودند. نتایج دیگر نشان داد که بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی با قانون‌مداري دانش آموزان رابطه وجود دارد و بیشترین تبیین در قانون‌مداری مربوط به هوش اخلاقی است، به طوري که مجذور ضریب همبستگی ( ) برابر با 296/0 است، بین هوش اخلاقی با هوش هیجانی، بین هوش هیجانی با قانون‌مداري و بین هوش اخلاقی با قانون‌مداري دانش آموزان رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. بین جنسیت با هوش هیجانی، هوش اخلاقی با قانون‌مداري رابطه‌ای به دست نیامد؛ ولی میزان تحصیلات با قانون‌مداري در جامعه و قانون‌مداري کلی، رابطه معنی‌دار داشت.


واژگان کلیدي: قانون‌مداري، هوش اخلاقی، هوش هیجانی و دانش آموزان دوره متوسطهمطالب دیگر:
🔑تحقیق در مورد سوره جاثيه 🔑تحقیق در مورد سوره فتح آیه 8 تا 11 🔑تحقیق در مورد سوره واقعه آیه 1 تا10 🔑تحقیق در مورد سوره حمد 12 ص 🔑تحقیق در مورد سويا 14 ص 🔑تحقیق در مورد سياست آمريكا در خليج فارس 🔑تحقیق در مورد سيب زميني 🔑تحقیق در مورد سيره امام علي 🔑تحقیق در مورد سيستم تهويه مطبوع در خودرو 16 ص 🔑تحقیق در مورد سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش 15 ص 🔑تحقیق در مورد سيستم عامل مدیریت منابع 🔑تحقیق در مورد سيستم خنك كننده 12 ص 🔑تحقیق در مورد سيستم قدرت 🔑تحقیق در مورد سيستمهاي انتقال قدرت هيدروستاتيك 🔑تحقیق در مورد سيستم‌هاي الكتريكي در خودروي زانتيا 24 ص 🔑تحقیق در مورد سیب 13 ص 🔑تحقیق در مورد شاه بلوط اسپانيايي 5 ص 🔑تحقیق در مورد شاه بلوط اسپانيايي 5 ص 🔑تحقیق در مورد شبيه سازي فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات 15 ص 🔑تحقیق در مورد شجاعت 🔑تحقیق در مورد شرائط وجوب امر به معروف ونهي از منكر 🔑تحقیق در مورد شريك بودن الزامات منبع 🔑تحقیق در مورد شريك بودن الزامات منبع 12 ص 🔑تحقیق در مورد شنا در ايران 🔑تحقیق در مورد شهادت اصحاب امام علیه السلام